Blijft de Betuwe het fruitteeltcentrum van Nederland? | Servaas Stoop & Bert den Haan

De Betuwe kent een lange geschiedenis met het telen van fruit. Het woord Betuwe schijnt zelfs ‘goede grond’ te betekenen. De Romeinen introduceerden vanwege deze goede grond boomgaarden in het Rivierengebied. Maar dreigt de vruchtbare bodem binnenkort te verdrogen door de geplande drinkwaterreservingsgebieden (ASV) van de provincie Gelderland? Binnen deze gebieden vallen ruim 300 fruittelers…

Lees meer

Waarom is water onmisbaar voor telers in de bloesemperiode?

Langzaam komen de eerste fruitbomen in bloei! In de bloesemperiode is water onmisbaar voor telers. Waarom? Wanneer fruitbomen bloesem hebben en er kans is op (nacht)vorst, beschermen telers hun bloemen door een dun laagje water. Dit doen zij door te beregenen, waardoor er een beschermend laagje ijs rondom de bloesem wordt gevormd. De bloesem bevriest…

Lees meer

Open brief aan de inwoners van de provincie Gelderland

Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen! Het voortbestaan van 450 teeltbedrijven in Gelderland is in gevaar door de plannen van de provincie om nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden in Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk aan te wijzen. Door het onttrekken van drinkwater uit de grond, zal het oppervlaktewaterpeil dalen en het boren naar grondwater voor telers onmogelijk…

Lees meer