15 juni op naar Arnhem voor de Hoorzitting

De Gedeputeerde Staten hebben met enkele minimale wijzigingen de Aanwijzing Strategische Drinkwater Voorraden naar Provinciale Staten gestuurd ter goedkeuring. Inmiddels is er al veelvuldig overlegd maar zijn de resultaten teleurstellend.

Positief is de uitkomst dat er op aandringen van de sector een Betuwse Watertafel komt om integraal de problematiek op te pakken.

Om Provinciale Staten te vragen hun gezond verstand te gebruiken en onze voorwaarden kracht bij te zetten gaan we tijdens de hoorzitting op 15 juni voor de toekomst van onze sectoren naar Arnhem.

 

Jij gaat toch ook mee?

 

Namens alle getroffen telers en hun families.

Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen, hoe zat het ook alweer?

De toekomst van 450 teeltbedrijven staat op het spel! De provincie Gelderland heeft de gebieden Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aangewezen als drinkwaterreserveringsgebied. De negatieve gevolgen voor de telers in deze gebieden met ruim 3370 hectare aan teelt, is totaal onderschat. De familiebedrijven van 51% van de fruittelers en 22% van de laanboomtelers in Gelderland – 6740 voetbalvelden (3370 ha) aan teelt – vallen binnen deze nieuwe reserveringsgebieden. Hun voortbestaan staat op het spel.

Op deze website geven we je meer informatie over wat de verstrekkende gevolgen zijn voor de telers, waarom water nou zo belangrijk is en wat ASV precies inhoud.

Laat ook van je horen en support de telers door op het ❤️je te klikken of een support berichtje achter te laten. Hiermee roepen we alle belanghebbenden terug naar de tekentafel, om samen een nieuw plan te schetsen waarin natuur, teelt en drinkwaterwinning zijn te combineren.

 

Namens alle getroffen telers en hun families.

Nieuws

Blijft de Betuwe het fruitteeltcentrum van Nederland? | Servaas Stoop & Bert den Haan

De Betuwe kent een lange geschiedenis met het telen van fruit. Het woord Betuwe schijnt zelfs ‘goede grond’ te betekenen. De Romeinen introduceerden vanwege deze goede grond boomgaarden in het Rivierengebied. Maar dreigt de vruchtbare bodem binnenkort te verdrogen door de geplande drinkwaterreservingsgebieden (ASV) van de provincie Gelderland? Binnen deze gebieden vallen ruim 300 fruittelers…

Lees verder

Waarom is water onmisbaar voor telers in de bloesemperiode?

Langzaam komen de eerste fruitbomen in bloei! In de bloesemperiode is water onmisbaar voor telers. Waarom? Wanneer fruitbomen bloesem hebben en er kans is op (nacht)vorst, beschermen telers hun bloemen door een dun laagje water. Dit doen zij door te beregenen, waardoor er een beschermend laagje ijs rondom de bloesem wordt gevormd. De bloesem bevriest…

Lees verder

Open brief aan de inwoners van de provincie Gelderland

Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen! Het voortbestaan van 450 teeltbedrijven in Gelderland is in gevaar door de plannen van de provincie om nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden in Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk aan te wijzen. Door het onttrekken van drinkwater uit de grond, zal het oppervlaktewaterpeil dalen en het boren naar grondwater voor telers onmogelijk…

Lees verder

Is er nog een toekomst voor laanboomtelers in de Betuwe door ASV? | Jan Kottelenberg & Goos Cardol

De bloeiende laanboomteelt in de Betuwe is in gevaar. Door de plannen van de provincie Gelderland om nieuwe waterwingebieden (ASV) in de regio Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aan te wijzen, komt de beschikbaarheid van water voor de teelt in het gedrang. Burgemeester Jan Kottelenberg van Gemeente Neder-Betuwe en Goos Cardol voorzitter van Tree Center Opheusden spreken hun zorgen…

Lees verder

Support de telers in de Betuwe!

Laat uw stem horen. Daarmee roept u alle belanghebbenden terug naar de tekentafel voor een herzien beleid waarin teelt en water samengaan.

Draagt u de teler ook een
warm hart toe?

Klik dan op het ❤️tje en support de telers!

Support ook

Door uw gegevens achter te laten, support u de Betuwse telers in hun actie. Met uw support roept u alle belanghebbenden terug naar de tekentafel voor een herzien beleid waarin teelt en water samengaan.

Deel deze actie

Volg deze actie

Dit is een actie van

HDBTV_logo_partners_Tekengebied 1-01
HDBTV_logo_partners_Tekengebied 1-02
Logo's2
HDBTV_logo_partners_Tekengebied 1-03
HDBTV_logo_partners_Tekengebied 1-04
FTC-Logo-vierkant

Vragen en antwoorden over de plannen

15 juni op naar Arnhem voor de Hoorzitting

De Gedeputeerde Staten hebben met enkele minimale wijzigingen de Aanwijzing Strategische Drinkwater Voorraden naar Provinciale Staten gestuurd ter goedkeuring. Inmiddels is er al veelvuldig overlegd maar zijn de resultaten teleurstellend.

Positief is de uitkomst dat er op aandringen van de sector een Betuwse Watertafel komt om integraal de problematiek op te pakken.

Om Provinciale Staten te vragen hun gezond verstand te gebruiken en onze voorwaarden kracht bij te zetten gaan we tijdens de hoorzitting op 15 juni voor de toekomst van onze sectoren naar Arnhem.

 

Jij gaat toch ook mee?

 

Namens alle getroffen telers en hun families.

Open brief aan de inwoners van de provincie Gelderland

Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen!

Het voortbestaan van 450 teeltbedrijven in Gelderland is in gevaar door de plannen van de provincie om nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden in Betuwe-west-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk aan te wijzen. Door het onttrekken van drinkwater uit de grond, zal het oppervlaktewaterpeil dalen en het boren naar grondwater voor telers onmogelijk worden gemaakt. De impact op de beschikbaarheid van water voor de telers is totaal onderschat. Terwijl natuur, drinkwaterwinning en teelt juist goed zijn te combineren. De familiebedrijven van 51% van de fruittelers en 22% van de laanboomtelers in Gelderland – 6740 voetbalvelden (3370 ha) aan teelt – vallen binnen deze nieuwe reserveringsgebieden. Hun voortbestaan staat op het spel.

Niets groeit of bloeit zonder water

Als telers begrijpen we heel goed dat door klimaatverandering en de verwachte stijgende vraag naar drinkwater, het van strategisch belang is om gebieden te reserveren. Voor telers is water net zo belangrijk. De bomen hebben in droge tijden water nodig en water beschermt het fruit tegen nachtvorst en zonnebrand. De vruchtbare Gelderse rivierdelta is de perfecte voedingsbodem voor de teelt van fruit en laanbomen. Mede daardoor is de sector uitgegroeid tot een speler van wereldklasse en één van de belangrijkste motoren van de economie van Gelderland.

Toekomstperspectief droogt op

De negatieve impact van de voorstelde plannen op de teelt is groot. Mede door klimaatverandering neemt de kans op misoogsten door watertekort significant toe, met forse economische schade en verspilling van voedsel tot gevolg. Bij aanhoudende droogte ondervinden gewassen blijvende schade door het tekort aan water. De gevolgen daarvan? Het ondernemersklimaat zal opdrogen. Investeringen verplaatsen zich naar andere gebieden, bedrijven zullen vertrekken en de werkgelegenheid zal dalen. De economische schade voor de regio is enorm.

Verstrekkende gevolgen

Maar de gevolgen strekken nóg verder! Want de getroffen familiebedrijven voeden niet alleen hun eigen gezinnen en die van werknemers. Ze voeden ook Nederland en omringende landen door gezond fruit, met een minimale impact op het milieu. In Gelderland wordt jaarlijks namelijk 173 miljoen kilo fruit geteeld. Naast de voedselproductie brengen deze plannen ook de klimaatdoelstellingen in gevaar door het verdwijnen van bomen. De laan- en parkbomen die hier geteeld worden, zijn net zoals fruitbomen zuurstoffabrieken, ze slaan per hectare 40 ton CO2 op, dragen bij aan biodiversiteit en hebben een afkoelend vermogen. Tenslotte wordt ook de energietransitie geraakt door de plannen. Want ook het boren voor aardwarmte zal onmogelijk worden gemaakt.

Laat van u horen!

Het is onverantwoord om nu een onherstelbare beslissing te nemen. Voldoende, veilig en schoon water voor iedereen in Gelderland, is niet onmogelijk. Daarom vragen wij u als inwoner van Gelderland, hier uw stem te laten horen. Daarmee roepen we alle belanghebbenden terug naar de tekentafel, om samen een nieuw plan te schetsen waarin natuur, teelt en drinkwaterwinning zijn te combineren. Noem het polderen of een deltaplan van ons water in Gelderland. Alles wat nodig is voor een vruchtbare en leefbare toekomst.

 

Namens alle getroffen telers en hun families.

15 juni Provinciehuis

16.00 uur - 19.00 uur
Publieksvriendelijke actie

Vertrek Bus Oudenhof 40, Geldermalsen
14.00 uur verzamelen
14.15 uur vertrek naar Arnhem

Vertrek Bus Bomenlaan 1, Opheusden
15.00 uur verzamelen
15.15 uur vertrek naar Arnhem

Geen woorden maar WATER!

Oproep aan provinciale staten

De samenwerkende partners hebben heden naar Provinciale Staten van Gelderland een 7 punten plan gestuurd.

Geen woorden maar WATER

Laat de Betuwse teelt niet opdrogen!

Oproep aan Provinciale Staten

Als Gelderse fruit- en boomteeltsector onderschrijven we het belang van het strategisch veiligstellen van de drinkwatervoorziening naar de toekomst. De voorgenomen plannen van de provincie Gelderland gaan echter gepaard met een grote negatieve economische en teelttechnische impact voor de toonaangevende laanboom en fruitteelt clusters. Wij denken dat de strategische reservering van drinkwater kan worden veiliggesteld vanuit het perspectief van de fruit- & laanboomteelt indien de plannen op de volgende 7 punten wordt aangepast:

  1. MINIMALISERING IMPACT DOOR VERKLEINEN ZOEKGEBIED MET MINSTENS 80% UITERLIJK MEDIO 2025
  2. AANWIJZING DEFINITIEVE WATERWINGBIEDEN UITERLIJK MEDIO 2027
  3. MAXIMALE INSPANNING OM EXTRA BEPERKINGEN TE VOORKOMEN
  4. INSTELLING BETUWSE WATERTAFEL MET TOEKOMSTPERSPECTIEF
  5. PROVINCIE NEEMT DE LEIDING
  6. BUDGET VOOR ROBUUST WATERSYSTEEM BETUWSE TEELT
  7. STRUCTURELE COMMUNICATIE VOORTGANG

> Meer details over de 7 punten en de complete oproep leest u hier 

Gezien het effect op de gezinnen, hun bedrijven en de totale economie in keten en regio roepen we Provinciale Staten op deze punten mee te nemen in de besluitvorming.

Draagt u de teler ook een warm hart toe?

Klik dan op het ❤️tje en support de telers!

Support ook

Door uw gegevens achter te laten, support u de Betuwse telers in hun actie. Met uw support roept u alle belanghebbenden terug naar de tekentafel voor een herzien beleid waarin teelt en water samengaan.

Deel deze campagne

Volg deze actie

Dit is een actie van

HDBTV_logo_partners_Tekengebied 1-01
HDBTV_logo_partners_Tekengebied 1-02
Logo's2
HDBTV_logo_partners_Tekengebied 1-03
HDBTV_logo_partners_Tekengebied 1-04
FTC-Logo-vierkant

Vragen en antwoorden
over de ASV