Blijft de Betuwe het fruitteeltcentrum van Nederland? | Servaas Stoop & Bert den Haan

De Betuwe kent een lange geschiedenis met het telen van fruit. Het woord Betuwe schijnt zelfs ‘goede grond’ te betekenen. De Romeinen introduceerden vanwege deze goede grond boomgaarden in het Rivierengebied. Maar dreigt de vruchtbare bodem binnenkort te verdrogen door de geplande drinkwaterreservingsgebieden (ASV) van de provincie Gelderland? Binnen deze gebieden vallen ruim 300 fruittelers met ongeveer 3000 ha fruit. Dat is maar liefst 51% van de Gelderse fruitteelt.

Fruitteler Bert den Haan maakt zich zorgen. Wat is de impact op de teelt en wat is het toekomstperspectief van zijn bedrijf? Ook burgemeester Servaas Stoop van Gemeente West-Betuwe vreest dat de bedrijven door de plannen op slot worden gezet.

Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen! Support de telers via onze website.

Zo roepen we alle belanghebbenden terug naar de tekentafel voor een herziening van het beleid waarin teelt en water samengaan.

2022_De_Betuwse_Teelt_Droogt_Op_2_Kleuren-B