Ja, wij gaan mee op 15 juni naar Arnhem voor de hoorzitting

  Geen woorden maar WATER

  Laat de Betuwse teelt niet opdrogen!

  De toekomst van 450 teeltbedrijven staat op het spel! Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland heeft haar voornemen om de gebieden Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aan te wijzen als drinkwaterreserveringsgebied ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten op 5/6 juli aanstaande. De negatieve gevolgen voor de telers in deze gebieden met ruim 3370 hectare aan teelt, economische waar zo’n 830 miljoen euro per jaar, is totaal onderschat.

  Afgelopen maanden is naast de indiening van de zienswijze door diverse stakeholders (totaal 350), veel gesproken tussen de diverse vertegenwoordigers van laanbomentelers, fruittelers en keten. Een kleine 2000 burgers/bedrijven ondersteunen de actie Laat de Betuwse teelt niet opdrogen! Het resultaat is teleurstellend. De aanwijzing lijkt een voldongen feit. Dit ondanks uitgangspunten als in de Milieu Effect Rapportage (TAUW par. 8.2):

  "In de regionale studies zijn ook de effecten op kapitaalintensieve landbouw in beeld gebracht, maar deze zijn uiteindelijk niet meegenomen in het beoordelingskader. Reden hiervoor is dat kapitaalintensieve landbouw steeds minder grondwaterafhankelijk wordt, als gevolg van niet grondgebonden teelt (bijvoorbeeld in potten) en/ of high tech beregeningssystemen."

  Technisch is er veel mogelijk maar boomgaarden in potten en teelt in grote laanbomen (langjarige teelt) is niet realistisch.

  Hoorzitting Provinciale Staten 15 juni 2022

  Hier kunnen en mogen we ons niet bij neerleggen. Op 15 juni, wanneer er in de Provinciale Staten van Gelderland een hoorzitting is, zullen we onze bezwaren nogmaals kracht bij zetten. Op naar Arnhem: geen woorden maar WATER!

  Locatie: Huis der Provincie Gelderland
  Markt 11, 6811 CG Arnhem
  Datum: 15 juni 2022
  Verzamelen
  : 16.00 uur voor Provinciehuis met ludieke actie
  Hoorzitting: 18.30 uur met diverse insprekers van sector & regio.

  Let wel! We kiezen voor een publieksvriendelijke actie, dus laten we onze trekkers thuis...

  We verzoeken je deelname aan de actie vooraf te melden via het aanmeldformulier. Zo kunnen we altijd Provinciale Staten vragen de Hoorzitting te verplaatsen naar het Gelredome...

  #geenwoordenmaarWATER #supportdetelers #laatdeteeltnietopdrogen #trotsopdeteler #drinkwaterreserveringsgebieden #asv

  Oproep aan provinciale staten

  De samenwerkende partners hebben heden naar Provinciale Staten van Gelderland een 7 punten plan gestuurd.

  Geen woorden maar WATER

  Laat de Betuwse teelt niet opdrogen!

  Oproep aan Provinciale Staten

  Als Gelderse fruit- en boomteeltsector onderschrijven we het belang van het strategisch veiligstellen van de drinkwatervoorziening naar de toekomst. De voorgenomen plannen van de provincie Gelderland gaan echter gepaard met een grote negatieve economische en teelttechnische impact voor de toonaangevende laanboom en fruitteelt clusters. Wij denken dat de strategische reservering van drinkwater kan worden veiliggesteld vanuit het perspectief van de fruit- & laanboomteelt indien de plannen op de volgende 7 punten wordt aangepast:

  1. MINIMALISERING IMPACT DOOR VERKLEINEN ZOEKGEBIED MET MINSTENS 80% UITERLIJK MEDIO 2025
  2. AANWIJZING DEFINITIEVE WATERWINGBIEDEN UITERLIJK MEDIO 2027
  3. MAXIMALE INSPANNING OM EXTRA BEPERKINGEN TE VOORKOMEN
  4. INSTELLING BETUWSE WATERTAFEL MET TOEKOMSTPERSPECTIEF
  5. PROVINCIE NEEMT DE LEIDING
  6. BUDGET VOOR ROBUUST WATERSYSTEEM BETUWSE TEELT
  7. STRUCTURELE COMMUNICATIE VOORTGANG

  > Meer details over de 7 punten en de complete oproep leest u hier 

  Gezien het effect op de gezinnen, hun bedrijven en de totale economie in keten en regio roepen we Provinciale Staten op deze punten mee te nemen in de besluitvorming.

  15 juni Provinciehuis

  16.00 uur - 19.00 uur
  Publieksvriendelijke actie

  Vertrek Bus Oudenhof 40, Geldermalsen
  14.00 uur verzamelen
  14.15 uur vertrek naar Arnhem

  Vertrek Bus Bomenlaan 1, Opheusden
  15.00 uur verzamelen
  15.15 uur vertrek naar Arnhem

  Geen woorden maar WATER!

  Laat weten dat je meegaat!
  Deel dit via …

  Programma

  16.00 UUR Verzamelen Provinciehuis

  Tot 18.30 UUR Diverse Activiteiten
  Uitdelen Appeltjes voor de dorst en Boompjes voor de zuurstof.

  18.30 UUR Inspreken & naar de tribune


  Komende dagen wordt het programma verder ingevuld. Na aanmelden krijg je tijdig per email de informatie.

  Dank aan de inwoners van Gelderland voor hun support

  Afgelopen maanden hebben 2000 inwoners van Gelderland hun support gegeven aan de actie.

  • Hartjes ❤: 1833
  • Steunbetuigingen berichten 📩: 367
  • Supporters 🔗: 761

   

  Lees hier hoe de inwoners er over denken

   

  Deze organisaties steunen de telers

  Ja, wij gaan mee op 15 juni naar Arnhem voor de hoorzitting

   Geen woorden maar WATER

   Laat de Betuwse teelt niet opdrogen!

   De toekomst van 450 teeltbedrijven staat op het spel! Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland heeft haar voornemen om de gebieden Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aan te wijzen als drinkwaterreserveringsgebied ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten op 5/6 juli a.s. De negatieve gevolgen voor de telers in deze gebieden met ruim 3370 hectare aan teelt, economische waar zo’n 830 miljoen euro per jaar, is totaal onderschat.

   Afgelopen maanden is naast de indiening van de zienswijze door diverse stakeholders (totaal 350), veel gesproken tussen de diverse vertegenwoordigers van laanbomentelers, fruittelers en keten. Een kleine 2000 burgers/bedrijven ondersteunen de actie Laat de Betuwse teelt niet opdrogen! Het resultaat is teleurstellend. De aanwijzing lijkt een voldongen feit. Dit ondanks uitgangspunten als in de Milieu Effect Rapportage (TAUW par. 8.2):

   "In de regionale studies zijn ook de effecten op kapitaalintensieve landbouw in beeld gebracht, maar deze zijn uiteindelijk niet meegenomen in het beoordelingskader. Reden hiervoor is dat kapitaalintensieve landbouw steeds minder grondwaterafhankelijk wordt, als gevolg van niet grondgebonden teelt (bijvoorbeeld in potten) en/ of high tech beregeningssystemen."

   Technisch is er veel mogelijk maar boomgaarden in potten en teelt in grote laanbomen (langjarige teelt) is een niet realistisch.

   Hoorzitting Provinciale Staten 15 juni 2022

   Hier kunnen en mogen we ons niet bij neerleggen. Op 15 juni, wanneer er in de Provinciale Staten van Gelderland een hoorzitting is, zullen we onze bezwaren nogmaals kracht bij zetten. Op naar Arnhem: geen woorden maar WATER!

   Locatie: Huis der Provincie Gelderland
   Markt 11, 6811 CG Arnhem
   Datum: 15 juni 2022
   Verzamelen
   : 16.00 uur voor Provinciehuis met actie
   Hoorzitting: 18.30 uur met diverse insprekers van sector & regio.

   Let wel! We kiezen voor een publieksvriendelijke actie, dus laten we onze trekkers thuis...

   We verzoeken je deelname aan de actie vooraf te melden via het aanmeldformulier. Zo kunnen we altijd Provinciale Staten vragen de Hoorzitting te verplaatsen naar het Gelredome...

   #geenwoordenmaarWATER #supportdetelers #laatdeteeltnietopdrogen #trotsopdeteler #drinkwaterreserveringsgebieden #asv

   Oproep aan provinciale staten

   De samenwerkende partners hebben heden naar Provinciale Staten van Gelderland een 7 punten plan gestuurd.

   Geen woorden maar WATER

   Laat de Betuwse teelt niet opdrogen!

   Oproep aan Provinciale Staten

   Als Gelderse fruit- en boomteeltsector onderschrijven we het belang van het strategisch veiligstellen van de drinkwatervoorziening naar de toekomst. De voorgenomen plannen van de provincie Gelderland gaan echter gepaard met een grote negatieve economische en teelttechnische impact voor de toonaangevende laanboom en fruitteelt clusters. Wij denken dat de strategische reservering van drinkwater kan worden veiliggesteld vanuit het perspectief van de fruit- & laanboomteelt indien de plannen op de volgende 7 punten wordt aangepast:

   1. MINIMALISERING IMPACT DOOR VERKLEINEN ZOEKGEBIED MET MINSTENS 80% UITERLIJK MEDIO 2025
   2. AANWIJZING DEFINITIEVE WATERWINGBIEDEN UITERLIJK MEDIO 2027
   3. MAXIMALE INSPANNING OM EXTRA BEPERKINGEN TE VOORKOMEN
   4. INSTELLING BETUWSE WATERTAFEL MET TOEKOMSTPERSPECTIEF
   5. PROVINCIE NEEMT DE LEIDING
   6. BUDGET VOOR ROBUUST WATERSYSTEEM BETUWSE TEELT
   7. STRUCTURELE COMMUNICATIE VOORTGANG

   > Meer details over de 7 punten en de complete oproep leest u hier 

   Gezien het effect op de gezinnen, hun bedrijven en de totale economie in keten en regio roepen we Provinciale Staten op deze punten mee te nemen in de besluitvorming.

   Laat weten dat je meegaat!
   Deel dit via…

   Programma

   16.00 UUR Verzamelen Provinciehuis

   Tot 18.30 UUR Diverse Activiteiten
   Uitdelen Appeltjes voor de dorst en Boompjes voor de zuurstof.

   18.30 UUR Inspreken & naar de tribune


   Komende dagen wordt het programma verder ingevuld. Na aanmelden krijg je tijdig per email de informatie.

   Dank aan de inwoners van Gelderland voor hun support

   Afgelopen maanden hebben 2000 inwoners van Gelderland hun support gegeven aan de actie.

   • Hartjes ❤: 1833
   • Steunbetuigingen berichten 📩: 367
   • Supporters 🔗: 761

    

   Lees hier hoe de inwoners er over denken

   >>> Link Supporterspagina

   Deze organisaties steunen de telers