Is er nog een toekomst voor laanboomtelers in de Betuwe door ASV? | Jan Kottelenberg & Goos Cardol

De bloeiende laanboomteelt in de Betuwe is in gevaar. Door de plannen van de provincie Gelderland om nieuwe waterwingebieden (ASV) in de regio Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard aan te wijzen, komt de beschikbaarheid van water voor de teelt in het gedrang. Burgemeester Jan Kottelenberg van Gemeente Neder-Betuwe en Goos Cardol voorzitter van Tree Center Opheusden spreken hun zorgen uit. Wat is de impact op de teelt? Droogt het toekomstperspectief van de telers langzaam op? Zijn er alternatieven waarbij water en teelt te combineren zijn?

Laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen! Support de telers via onze website

Zo roepen we alle belanghebbenden terug naar de tekentafel voor een herziening van het beleid waarin teelt en water samengaan.

2022_De_Betuwse_Teelt_Droogt_Op_2_Kleuren-B